“150 Χρόνια
Παράδοση στην Γούνα
Από το 1864”

“Μοναδικό Στυλ και
Τεχνική από τους
Κορυφαίους Ειδικούς στην Γούνα
Παγκοσμίως!!”

“Καθένας μπορεί να
γίνει μέλος της οικογένειας
της AVANTI FURS!”

“Όλα τα προϊόντα μας
είναι φτιαγμένα στο χέρι
στο εργοστάσιο μας
στην Καστοριά - Ελλάδα!!”